Дані правила (надалі йменується як «Правила») регулюють порядок дій та користування Платформою “Краудфандинг incomm.space” (надалі йменується як «Платформа»).

Розробником та регулятором Платформи, а також власником та адміністратором інтернет сайту за адресою https://crowd.incomm.space/ (надалі йменується як «Сайт») є ТОВ «ЮДС КОНСАЛТИНГ».

Терміни

 • Виконавець – юридична особа, яка реалізовує послуги та дії відповідно до зазначених у оферті та на Платформі.
 • Користувач – акцептор, фізична особа або суб’єкт господарювання, що звертається до Виконавця з метою отримати дозвіл на розміщення проєкту на Платформі або ж з метою отримання наданих послуг, зазначених на вебсайті Виконавця.
 • Платник – інвестор, доброчинець, що підтримує певний проєкт на Платформі за допомогою фінансового внеску на суму у добровільній кількості.
 • Послуги – перелік впроваджених дій, щодо розробки та промоції проєктів, що надаються Виконавцем в порядку дій та на умовах, узгоджених між Виконавцем та Користувачем (надалі іменуються як «Сторони»).
 • Сайт виконавця – платформа у вигляді вебсторінки з наступною адресою https://crowd.incomm.space/ (надалі йменується як «Платформа»), яка є офіційним джерелом інформації для користувачів про Виконавця та переліку послуг, що надаються ним.
 • Проєкт – ідея чи концепт, що належить Користувачу (також йменується як «Ідейний директор») має певну ціль та потребує певну суму фінансової підтримки для реалізації ідеї.
 • Платіж – добровільна сума фінансової допомоги, яка вноситься Платником на поточний рахунок Виконавця, де сума зберігається до моменту збору необхідної суми проєкту (мінімально 80% від загальної суми) як знак підтримки Проєкту Користувача. Після збору необхідної суми (мінімально 80% від загальної суми) зібрана сума переводиться на розрахунковий рахунок суб’єкту господарювання.
 1. Загальні положення
  1. Метою функціонування Платформи є допомога у зборі необхідного фінансування та розробці й / чи промоції певного проєкту, а також зосередження Платежів Платника з подальшою ціллю переведення на розрахунковий рахунок Користувача.
  2. Виконавець не вимагає проведення Платежів. Будь-яка діяльність на Платформі є добровільною.
  3. Платформа відкрита до співпраці як з комерційними проєктами, так і з громадськими чи соціальними ініціативами.
  4. Участь та користування Платформою дозволяється виключно користувачам Сайту, які прийняли всі умови даних Правил та правил оферти.
  5. Користувач зобов’язується ознайомитись з Правилами Платформи та оферти до моменту подачі Проєкту. Подаючи проєкт на Платформу, підтримуючи Проєкт чи відтворюючі будь-які інші дії на Платформі Користувач Сайту повністю надає згоду з умовами даних Правил.
  6. Платник зобов’язується ознайомитись з Правилами Платформи та оферти до моменту внесення Платежу.
 2. Умови подачі проєкту
  1. Користувач (Ідейний директор) надає повну гарантію, що представлена ним інформація є правдивою, законною та достовірною.
  2. Проєкти допускаються до реєстрації та опублікування на Платформі за умови відсутності порушень даних Правил, Правил Платформи та чинного законодавства України. Проєкти політичного та релігійного характеру не допускаються.
  3. Гіфтова система (пропозиція Подяки за певну фінансову підтримку) повинна бути розроблена Користувачем до моменту подачі на Платформу. Це можуть бути Подяки як матеріального так і не матеріального характеру.
  4. Виконавець залишає за собою право попросити у Користувача надати додаткову інформацію в найкоротший термін, які стосуються розробки та реалізації Проєкту.
  5. Остаточне рішення щодо надання Користувачу права до опублікування Проєкту на Платформі належить Виконавцю. Виконавець залишає за собою право відмовити Проєкту в опублікуванні в разі порушення даних Правил Користувачем.
  6. Проєкт з Платформи може бути видаленим чи анульованим в разі невиконання обов’язків чи порушення Правил Користувачем, а кошти повертаються Платникам.
 3. Фінансові умови користування Платформою
  1. Користувач самостійно розраховує загальну суму, необхідну для реалізації проєкту, а також термін, протягом якого сума повинна бути зібраною за допомогою Платформи. В разі опублікування Проєкту на Платформі, Користувач не може вносити суттєві зміни. Суттєвими змінами вважаються: зміна суми фінансування, зміна терміну збору коштів для Проєкту, зміна цілі та мети Проєкту.
  2. Термін, протягом якого Користувач бажає зібрати необхідну суму коштів, не може бути меншим за 30 та більшим 90 днів з моменту публікації Проєкту на Платформі.
  3. Користувач (Ідейний директор) отримує зібрані кошти від Платників тільки у разі якщо Проєкт вважається успішним (тобто, якщо Проєкт зібрав не менше ніж 80% від загальної суми проєкту).
  4. Якщо Проєкт отримує статус успішного (тобто, якщо Проєкт зібрав не менше ніж 80% від загальної суми проєкту) Платформа збирає 5% від зібраної суми, які використовуються виключно на підтримку Платформи. Потрібно також брати до уваги комісію за банківські послуги 2.75%, які перераховуються виключно за користування банком від загальної суми зібраних коштів Проєкту.
  5. Якщо Користувач обирає спосіб користування Платформою, де ціль Проєкту зібрати певне фінансування відповідно до кінцевої дати, а не суми – Платформа збирає 5% від зібраних коштів, які використовуються виключно на підтримку Платформи. Потрібно також брати до уваги комісію за банківські послуги 2,75%, які перечислюються виключно за користування банком.
   1. На момент подачі проєкту команда Платформи звертає увагу виключно на ідею та креативність Користувача. Проте, якщо Проєкт успішно пройде всі етапи розгляду – від статусу заявки до отримання фінансування – з’явиться необхідність зареєструвати Користувача як суб’єкта господарювання або ж в разі наявності надати потрібні документи, що підтверджують такий статус. Це слугуватиме гарантією надійності та прозорості діяльності Користувача.
  6. Якщо Проєкт зібрав не менше ніж 80% від загальної суми проєкту наша Платформа надає можливість Користувачу самостійно отримати зібрані кошти не пізніше, ніж за добу до закінчення збору коштів, якщо сума перевищує 80% від вказаної суми Проєкту.
  7. Перерахування зібраних коштів на рахунок Користувача буде здійснюватися після завершення кампанії на Платформі у повному обсязі відповідно до відсотку зібраних коштів однією транзакцією на основі розробленої Оферти.
  8. Усі Платежі, надані Платником з метою підтримки певного Проєкту вважаються благодійним/добровільними внесками.
  9. При виплаті коштів згідно з пунктом 3.4, 3.5  даних Правил та у разі виконання умов пункту 3.5.1 при перерахуванні коштів Виконавцем Користувачу, Виконавець не виступає податковим агентом Користувача згідно з чинним законодавством України.
  10. Якщо Проєкт не збирає мінімально 80% від загальної суми необхідних коштів, він вважається неуспішним. В такому разі всі Платежі автоматично повертаються Платникам, із врахуванням комісії платіжних систем. Процес повернення коштів проходить згідно з регламентом банківських установ України.
 4. Права й обов’язки
  1. Виконавець має право:
   1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання вказаних в оферті послуг.
   2. Публікувати будь-які матеріали та відгуки, розроблені Користувачем в процесі розробки проєкту під супроводом команди Платформи без обмежень чи претензій з боку Користувача.
  2. Виконавець зобов’язаний:
   1. Надавати Користувачу консультаційні послуги в тому об’ємі, що був зазначений відповідно до оферти.
   2. Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо надання та організації консультаційних послуг, їх змісту та можливих змін, а також про обов’язки Користувача при отриманні послуг.
   3. Розробити план дій та організувати їх проведення.
   4. Забезпечити Користувачу безоплатний супровід щодо розробки Проєкту до моменту подачі Проєкту на Платформу.
  3. Користувач має право:
   1. Отримати надані послуги належної якості згідно з умовами оферти.
   2. Отримати належну підтримку від Виконавця відповідно до умов, зазначених в оферті.
   3. Користуватись можливостями Платформи безкоштовно.
  4. Користувач зобов’язаний:
   1. Виконувати умови, зазначені в оферті щодо підготовки, розробки та представлення проєкту.
   2. Виконувати вимоги законодавства України та оферти щодо організації та отримання послуг.
   3. Не порушувати громадський порядок, в тому числі: не ображати користувачів/відвідувачів Платформи, не виражатись нецензурною лексикою на Платформі.
   4. Не принижувати честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших користувачів, включаючи розміщення інформації в мережі Інтернет (соціальні мережі включно), друкованих виданнях, розсилках або іншим способом, який має публічний характер.
   5. Не використовувати матеріали Платформи з метою копіювання чи плагіату.
  5. Платник має право: 
   1. Здійснювати Платежі на підтримку певного Проєкту за своїм добровільним бажанням.
   2. Користуватися можливостями Платформи безкоштовно.
  6. Платнику заборонено:
   1. Оприлюднювати на Платформі платіжні реквізити, через що нарахування Платежів може бути здійснено не за Правилами Платформи. Виконавець не несе відповідальності за подібні дії та не причетна до цих дій, в разі їх виникнення.
 5. Обмеження відповідальності
  1. Виконавець не відповідає перед Користувачами, відвідувачами Платформи або третіми особами щодо можливості отримання Платником будь-якої винагороди за відтворення Платежів або будь-яких інших дій.
  2. У випадку форс-мажорних обставин Виконавець не відшкодовує жодні збитки, заподіяні Користувачу, відвідувачу, Платнику чи третім особам в рамках функціонування Платформи.
  3. Виконавець не приймає на себе зобов’язань по контролю інформації, що використовується в Проєктах, а також не гарантує та не несе відповідальність за достовірність такої інформації, її законність та відповідність потребам відвідувачів Платформи, що може виникнути з недостовірним інформуванням Користувача та наданих підтверджуючих документів.
  4. Виконавець не гарантує відповідність дії Платформи та результативності Проєктів очікуванням відвідувача, Користувача чи Платника в рамках користування Платформою.
  5. Виконавець не приймає на себе зобов’язань щодо успішності чи неуспішності Проєкту або залучення коштів в рамках Проєкту.
  6. Користувач (Ідейний директор) самостійно несе відповідальність перед третіми особами щодо своїх дій, подальшої реалізації Проєкту, а також його результативності.
  7. Виконавець не несе відповідальності за будь-які непорозуміння умов даних Правил та збитків чи наслідків через ці дії. До моменту подачі Проєкту Користувач має право звернутись до Виконавця для отримання роз’яснень щодо дії даних Правил. В разі прийняття Правил Користувачем, Користувач стверджує, що дані Правила йому повністю зрозумілі.
 6. Конфіденційність
  1. Користувач та Платник стверджує та погоджується з умовами Політики конфіденційності між Користувачем, Платником та Виконавцем, що розміщена за наступною адресою: https://crowd.incomm.space/privacy-policy/
  2. Платник надає згоду на можливість публікації інформації про його Платіж та підтримку Проєкту. Платник також має змогу обрати анонімність.
  3. До обов’язків Виконавця не входить регулювати обмін та використання даних між Користувачем та Платником.
 7. Інші умови
  1. Виконавець має право змінювати та надавати роз’яснення до даних Правил. Усі зміни будуть представлені у оновленій версії Правил. У разі внесення змін, всіх користувачів Платформи буде повідомлено не менше ніж за 30 календарних днів до активації нових Правил.
  2. До даних Правил й відносин між Виконавцем, Користувачем та Платником застосовується чинне законодавство України. Сторони погоджуються, що відповідні суди України мають відповідну юрисдикцію щодо будь-яких претензій функціонування Платформи.