1. Загальні положення
  1. Дана оферта представляє офіційну пропозицію ТОВ «ЮДС КОНСАЛТИНГ» (надалі іменується як «Виконавець») щодо надання послуг по розробці та промоції проєктів Користувачу, використовуючи платформу crowd.incomm.space на умовах:
 2. Терміни й визначення
  1. В даній оферті без змін у контексті перелічені терміни мають наступне пояснення:
   1. Виконавець – юридична особа, яка реалізовує послуги відповідно до зазначених у оферті.
   2. Користувач – акцептор, фізична особа або суб’єкт господарювання, що звертається до Виконавця з метою отримати дозвіл на розміщення проєкту на платформі crowd.incomm.space або ж з метою отримання наданих послуг, зазначених нижче.
   3. Платник – інвестор, доброчинець, що підтримує певний проєкт на платформі crowd.incomm.space за допомогою фінансового внеску на суму у добровільній кількості.
   4. Послуги – перелік впроваджених дій, щодо розробки та промоції проєктів, що надаються Виконавцем в порядку дій та на умовах, узгоджених між Виконавцем та Користувачем (надалі іменуються як «Сторони»).
   5. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (представлена на сайті Виконавця), спрямована на необмежене коло осіб відповідно до законодавства України, з метою укласти угоду з урахуванням викладених в ній умов.
   6. Сайт виконавця – платформа у вигляді вебсторінки з наступною адресою https://crowd.incomm.space/ (надалі йменується як «Платформа»), яка є офіційним джерелом інформації для користувачів про Виконавця та переліку послуг, що надаються ним.
 3. Предмет оферти
  1. На основі даної оферти Виконавець надає право розміщення проєкту Користувача на власному ресурсі Виконавця – Платформі з метою промоції та відкритого збору коштів у добровільному порядку.
  2. Жодні претензії щодо результату проєкту після закінчення його дії на Платформі не можуть бути пред’явлені Виконавцеві. Відповідальність за застосування подальших дій, а також за будь-які результати, отримані внаслідок втілення проєкту цілком і повністю лежить на Користувачі.
 4. Умови надання послуг
  1. Консультаційні послуги щодо розробки чи\та презентації чи\та промоції проєкту на Платформі реалізуються у вигляді зустрічі або при потребі у дистанційному форматі (за допомогою використання систем обміну інформації з підтримкою голосового та відеозв’язку).
  2. Терміни надання послуг Виконавцем узгоджуються з Користувачем в індивідуальному порядку.
  3. На момент подачі проєкту команда Платформи звертає увагу виключно на ідею та креативність Користувача. Проте, якщо Проєкт успішно пройде всі етапи розгляду – від статусу заявки до отримання фінансування – з’явиться необхідність зареєструвати Користувача як суб’єкта господарювання або ж в разі наявності надати потрібні документи, що підтверджують такий статус. Це слугуватиме гарантією надійності та прозорості діяльності Користувача.
  4. З моменту реєстрації Користувача на Платформі Виконавця оферта вважається прийнятою.
 5. Порядок здійснення послуг
  1. Користувач консультується з модератором платформи та обирає потрібний пакет згідно з інтересами (Акцептор / Інвестор).
  2. Згідно з порядком надання послуг Користувач подає ідею на розгляд адміністрації Платформи.
  3. Команда Платформи відповідно до норм оцінки проєкту узгоджує рішення (або ж надає обґрунтовану відмову) щодо опублікування чи відмову опублікування проєкту на Платформі.
  4. До моменту подачі Проєкту команда Платформи при потребі надає всі необхідні консультації, а також супровід Користувачу на безоплатній основі з метою якісної подачі Проєкту на Платформу.
  5. Кампанія вважається відкритою та розпочинається збір коштів на Проєкт згідно з зазначеною кінцевою сумою чи датою.
  6. У разі збору не менше ніж 80% від необхідної суми проєкт вважається успішним. В цьому випадку Користувачу необхідно зареєструвати Користувача як суб’єкта господарювання або ж в разі наявності надати потрібні документи, що підтверджують такий статус. Це слугуватиме гарантією надійності та прозорості діяльності Користувача.
  7. Якщо всі умови взяті до уваги та необхідні дії успішно виконані згідно з правилами оферти – Користувач отримує зібрані кошти на реалізацію свого проєкту на розрахунковий рахунок суб’єкту господарювання.
  8. З моменту прийняття оферти одностороння відмова користувача від умов користування Платформою є неможливою.
 6. Права й обов’язки Виконавця
  1. Виконавець має право:
   1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання вказаних в оферті послуг.
   2. Публікувати будь-які матеріали та відгуки, розроблені Користувачем в процесі розробки проєкту під супроводом команди Платформи без обмежень чи претензій з боку Користувача.
  2. Виконавець зобов’язаний:
   1. Надавати Користувачу консультаційні послуги в тому об’ємі, що був зазначений відповідно до оферти.
   2. Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо надання та організації консультаційних послуг, їх змісту та можливих змін, а також про обов’язки Користувача при отриманні послуг.
   3. Розробити план дій та організувати їх проведення.
   4. Забезпечити Користувачу безоплатний супровід щодо розробки Проєкту до моменту подачі Проєкту на Платформу.
 7. Права й обов’язки Користувача
  1. Користувач має право:
   1. Отримати надані послуги належної якості згідно з умовами оферти.
   2. Отримати належну підтримку від Виконавця відповідно до умов, зазначених в оферті.
   3. Користуватись можливостями Платформи безкоштовно.
  2. Користувач зобов’язаний:
   1. Виконувати умови, зазначені в оферті щодо підготовки, розробки та представлення проєкту.
   2. Виконувати вимоги законодавства України та оферти щодо організації та отримання послуг.
   3. Не порушувати громадський порядок, в тому числі: не ображати користувачів/відвідувачів Платформи, не виражатись нецензурною лексикою на Платформі.
   4. Не принижувати честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших користувачів, включаючи розміщення інформації в мережі Інтернет (соціальні мережі включно), друкованих виданнях, розсилках або іншим способом, який має публічний характер.
   5. Не використовувати матеріали Платформи з метою копіювання чи плагіату.
 8. Права й обов’язки Платника
  1. Платник має право:
   1. Здійснювати Платежі на підтримку певного Проєкту за своїм добровільним бажанням.
   2. Користуватися можливостями Платформи безкоштовно.
  2. Платнику заборонено:
   1. Оприлюднювати на Платформі платіжні реквізити, через що нарахування Платежів може бути здійснено не за Правилами Платформи. Виконавець не несе відповідальності за подібні дії та не причетна до цих дій, в разі їх виникнення.
 9. Вартість послуг
  1. До моменту подачі Проєкту команда Платформи при потребі надає всі необхідні консультації, а також супровід Користувачу на безоплатній основі з метою якісної подачі Проєкту на Платформу.
  2. В разі успішного зібрання суми коштів проєкту (мінімальним обсягом 80% від загальної суми), Платформа збирає 5% від зібраних коштів, які використовуються виключно на підтримку Платформи. Потрібно також брати до уваги комісію за банківські послуги 2,75%, які перечислюються виключно за користування банком.
  3. Якщо Користувач обирає спосіб користування Платформою, де ціль Проєкту зібрати певне фінансування відповідно до кінцевої дати, а не суми – Платформа збирає 5% від зібраних коштів, які використовуються виключно на підтримку Платформи. Потрібно також брати до уваги комісію за банківські послуги 2,75%, які перечислюються виключно за користування банком.
 10. Повернення коштів
  1. У разі неуспішного зібрання суми коштів Проєкту (мінімальним обсягом 80% від загальної суми) Проєкт вважається таким, що є недопущеним до реалізації. Згідно з умовами Платформи усі кошти, отримані як благодійні/добровільні внески будуть повернені Платникам відповідно до даного проєкту за мінусом комісії 2,75% за банківські послуги.
  2. У разі повернення коштів, які були спрямовані на підтримку проєкту, Платник має право на повернення суми платежу за бажанням та за умови надання запиту на повернення коштів згідно з формою заявки, яка розміщена в особистому кабінеті. Кошти повертаються згідно з умовами та регламенту проведення банківських послуг.
 11. Відповідальність Сторін
  1. За невиконання чи неналежне виконання обов’язків, зазначених в оферті, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
  2. У дозволеній законодавством України мірі Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, або інших нематеріальних цінностей.
  3. Користувач погоджується, що відмова від гарантій та обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумний і справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем Користувачу.
  4. В разі порушення пункту 7.2.3, 7.2.4 та 7.2.5, Виконавець має право видалити проєкт Користувача з Платформи та заблокувати Користувача а Проєкт у такому разі вважається анульованим.
 12. Форс-мажор
  1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання обов’язків за умови якщо невиконання викликано обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: воєнні дії, стихійні лиха, техногенні та інші аварії, страйки.
  2. Форс-мажор вважається дійсним, а Сторона звільняється від відповідальності за порушення оферти лише при наявності письмового підтвердження (довідка, офіційний лист) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.
  3. Сторона, для якої наступив форс-мажор зобов’язана повідомити іншу Сторону та надати всі необхідні документи про дійсність форс-мажору.
  4. У випадку форс-мажору протягом періоду, більш ніж 3 місяці, обидві Сторони мають право припинити дію оферти.
 13. Припинення дії оферти
  1. Дія оферти припиняється за згодою обох Сторін.
  2. Якщо виконання обов’язків оферти Стороною є неможливим через прийняття нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені офертою.
  3. В інших випадках, передбачених законодавством України.
  4. У випадку успішного або неуспішного завершення кампанії проєкту.
 14. Обробка персональних даних
  1. Користувач підтверджує, що добровільно і безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім’я та по батькові, банківські реквізити, номери телефонів і адреси електронної пошти, і т.д. та іншу надану інформацію) в базі персональних даних Виконавця “Клієнти” Платформи, в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, оновлення, використання, знищення персональних даних в базі даних на території України з метою виконання зобов’язань за цією офертою з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов’язань за цією офертою, які відповідають об’єктивним причинам збору відповідних даних.
  2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначені законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, із змінами та доповненнями, метою обробки і збору персональних даних.
 15. Термін дії оферти
  1. Діюча Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.
  2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови оферти і / або відкликати оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту оферти на Сайті Виконавця та інформування всіх активних користувачів за 30 календарних днів до активації змін оферти.
 16. Інтелектуальна власність
  1. Користувач погоджується створити та використовувати лише один аккаунт на Платформі та не передавати доступ до цієї сторінки жодним третім особам.
  2. Використання наданих Виконавцем матеріалів чи послуг не дає Користувачу право матеріальної чи інтелектуальної власності на вказані матеріали чи послуги.
 17. Заключні положення
  1. Сторони погодили, що будь-які суперечки чи дискусії будуть вирішуватись шляхом проведення діалогу та комунікацій.
  2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який є зареєстрованим та діє згідно із чинним законодавством України.
  3. В усіх випадках, не передбачених в рамках даної оферти, питання вирішуватимуться згідно із чинним законодавством України.
 18. Реквізити Виконавця
 • ТОВ «ЮДС КОНСАЛТИНГ»
 • Код ЄДРПОУ: 39924837
 • Адреса: м. Ужгород, вул. Минайська 14Б
 • Розрахунковий рахунок: UA633123780000026001053815931 в АТ КБ “ПРИВАТБАНК” (ЄДРПОУ: 14360570, МФО: 312378)